Strom života

Strom je symbol života,symbol síly a velkých možností.Je rozložitý,má větve které se rozšiřují a dostávají sílu i obal z listů.Některé stromy obdařené květy i ovocem.Je silný,má dobré kořeny,základ,pevnost,občas rýhy a strom se rozvíjí v korunu,hustou korunu nádherného stromu,jenž unese mnoho listů.
Strom je v podstatě rodina vyrostlá na pevných kořenech,dále se rozvíjející generací dětí,žen i mužů.Je to koloběh který se stále obrozuje.
Je to úžasný koloběh jenž ale neumíme správně ocenit,pochopit a přijmout.Stromy jsou vzácné,dávají vzduch,drží vodu a nabízí život i poklady života.
Tak i rodina.
Hodně jsme sešli z cesty a ponořili jsme se do moderního světa,dá se říci imaginárního pro některé z nás.Konkurují nyní všemu počítače a moderní vybavení.Jen je to až moc rychlé.Pokud budeme umět správně užívat strom-život a správně moderní dobu,bude možná stabilita.Ale nemůžeme se odklonit od rovnováhy věků.
Strom je dech i život-moderní doba-hektická,možnost konce.
My chceme život i dech a pokračování koruny stromů.