Perspektiva vztahů.

Jak už jsem psala pomalu vchází podzim do našich životů,srdcí ale vstupuje i stále větší nespokojenost v životě,ve vztazích i v nás.Stále hledáme významy,odpovědi Proč nefungují vztahy a proč jsou krátkodobé a nenesou plný košík upřímnosti a lásky.Chcemeli porozumět musíme se podívat sami do sebe i do svého nitra, jako jedinec.
Je to z důvodu velkého zrychlení vztahů.V dnešní době vztah trvá měsíc-co týden-jeden rok,to znamená celý měsíc-čtyři roky.V tom měsíci se stihne vše-první týden,dobývání,psaní,druhý týden-psaní,schůzky,třetí týden,dovolená,čtvrtý týden-psaní s menším omezením.Pátý týden se někam ztrácí.Proč?
Je tam odstup mužů od žen,ženy tlačí a hned chtějí odpovědi,určitá stíhání.
Ale vztahy jsou již narušené Proč?
Ženy i muži se zadlouhá léta životem i staletími změnily.Jsou více soběstačné,drzé,někdy vulgární.Muži se baví a mají strach z odpovědnosti-manželství či vztahů.Je vše zrychlené ale poloviční.Žijeme poloviční život a nevadí nám to,protože to ani nevnímáme.Pokud to někdo vnímá,raději mlčí.Ale nespokojenost je čím dál více.
Zapoměli jsme se těšit z maličkostí,z přírody.Příroda je úžasná,má svoji vůni,barvy,je v podstatě naší matkou ale to nám nevadí ji ničit a nenaslouchat že i příroda se mění.Mění ale proti nám.A stále neumíme naslouchat a je nám to v podstatě jedno.
Proč?
Je internetová doba a v podstatě jde zhroucení životního stylu i vztahů.Proč?
To nikdo nemá filipa?